Jak vybrat čističku vzduchu?

Čističky a nanočističky vzduchu jsou velmi účinnými pomocníky do každé domácnosti či kanceláře, ve které chcete dýchat čistý a škodlivin zbavený vzduch. Jedná se o velmi účinnou prevenci, vzhledem k tomu, že kvalitní produkty dokáží ovzduší zbavit bakterií a virů, plísní, kvasinek, pylů, prachu, roztočů apod. Tyto látky nejsou běžnému oku neviditelné, ale v uzavřených prostorech se vždy vyskytují násobně více než v exteriéru. Nemusíme si toho být vědomi, ale tyto částice negativně ovlivňují naše zdraví.

Čističky vzduchu jsou užitečné, nejen pokud chcete přispět ke zdraví svému i své rodiny, ale pomohou vám s dýchacími obtížemi, například, když jste alergici. Pokud budete hledat čističku do svého domova, kanceláře či provozovny, narazíte na celou řadu výrobců a každý se bude snažit právě své produkty co nejvíce vychválit. Jak mezi nimi tedy rozpoznat čističku, která vám bude skutečně dobře sloužit a ochrání vaše zdraví?

Vlastnosti čističek vzduchu

Samozřejmě vás u čističky vzduchu budou zajímat její vlastnosti. Tedy jaké zdraví škodlivé látky dokáže zachytit či zlikvidovat, typ použitého filtru, plocha, kterou má čistička pokrýt, jaké má nároky na údržbu, jestli je její provoz hlasitý apod. Mezi jednu z nejpodstatnějších patří typ použitého filtru, protože právě ten rozhoduje o kvalitě dané čističky.

 

Komu má čistička sloužit?

Při výběru čističky je nejprve potřeba zvážit, s jakým účelem ji pořizujete. Má obecně sloužit k pročištění ovzduší nebo má spíše pomoci alergikům, případně odstranit toxické látky, které se uvolňují kouřením?

Například pro alergiky jsou ideální čističky vzduchu s fotokatalytickým filtrem. Jejich výhodou je, že znečištěný vzduch nepřetržitě proudí přes sestavu fotokatalytických filtrů. Na nich jsou zcela rozloženy toxické plyny, mikroorganismy jako bakterie a viry, plísně a ostatní nečistoty organického typu.

Nanočističky vzduchu s fotokatalytickou funkcí jsou vhodné i pro kuřáky. Na obrovském fotoaktivním povrchu dochází k likvidaci všech toxických látek, které uvolňuje kouření. Mezi nimi například toluen, formaldehyd, kyanovodík, methanol, amoniak a další.

Důležité certifikáty a ohodnocení

Výše uvedené informace jsou jistě důležité, ale při výběru čističky se nespokojte jenom s jejich výčtem. Vždy chtějte mít jednotlivé informace podložené certifikáty, protokoly o měření a získanými standardy.

Funkčnost čističek vzduchu je testována v laboratořích, kde se měří účinnost likvidace bakterií, plísní, virů apod.. Vyžadujte tedy po výrobci či dodavateli čističek výsledky těchto testů. Na základě hodnocení zjistíte, jak si který produkt v testování vedl a budete mít jistotu, že vybíráte skutečně kvalitní výrobek s prokázanými vlastnostmi.

Například nanočistička Nano-Flow jako jediný produkt na českém trhu obsahuje komponenty, u kterých byla potvrzena likvidace virů včetně koronaviru. Ověření funkčnosti kovových lamel proběhlo na nejvyšší možné odpovídající úrovni, a to sice ve Státním zdravotním ústavu v Praze. Další testy proběhly také v laboratořích v Bruselu a Paříži, TUL v Liberci a také ve Zdravotním ústavu v Hradci Králové.

Pokud si nejste jisti výběrem čističky vzduchu, kontaktujte nás. Rádi vám poradíme při rozhodování, abyste zvolili takovou čističku vzduchu, která bude splňovat vaše potřeby.