1.

JEDINÁ ČISTIČKA na českém trhu s potvrzenou účinností PROTI VIRŮM včetně KORONAVIRU

Laboratoře Státního zdravotního ústavu Centra epidemiologie a mikrobiologie potvrdily svým měřením účinek nanopovrchu TiO2 na kovových lamelách při likvidaci virů. Měřeny byly povrchy na kovových lamelách s katalyzátorem TiO2 osvícené katadovými výbojkami nové generace. Tyto komponenty jsou používány u všech čističek Nano-Flow. Měřením byla prokázána antivirová účinnost již po 1 hodině a prokazatelný virucidní účinek při delší než 3 hodinové expozici. Výsledky testování jsou ke stažení zde.

2.

LIKVIDACE virů nikoliv pouhé ZACHYCENÍ, a to na úrovni NANOMETRŮ

Naprostá většina čističek na trhu nečistoty zachycuje pomocí filtrů. V té souvislosti je nutné zmínit dvě důležité skutečnosti.

Jednak používání filtrů s sebou logicky přináší nutnost filtry měnit, s čímž jsou spjaty provozní náklady až v rozmezí 1000-2000 Kč/měsíc. V případě nedůslednosti se filtry ucpávají a z čističek vzduchu se stává ohnisko nečistot, kde se viry, bakterie, plísně apod. množí. Čistička vzduchu tak naopak negativně přispívá ke kvalitě vzduchu v interiéru. Dále je potřeba vnímat, že i ty nejlepší filtry na trhu nejsou schopné zachycovat částice menší než 0,3 mikronů. To znamená, že současné čističky vzduchu jsou proti koronaviru, který měří v průměru zhruba 0,1 mikronů, naprosto neúčinné.

Nano-Flow využívá místo filtrů jednoduché chemické reakce – fotokatalýzy, což je přirozený rozklad látek za přítomnosti světla. Díky tomu jsou čističky vzduchu Nano-Flow schopné nečistoty rovnou likvidovat, a ne je pouze zachycovat. Oproti filtrům mají také naše čističky téměř neomezenou minimální velikost likvidovaných částic. Čističky Nano-Flow jsou tak jediné, které fungují i proti nečistotám v řádech nanometrů, jako je např. koronavirus. Více v sekci Jak to funguje?

3.

nulová ÚDRŽBA + nulové PROVOZNÍ NÁKLADY + nekonečná ŽIVOTNOST

Absence filtrů a sázka na rozkládání nečistot pomocí fotokatalýzy s sebou přináší i další zásadní výhodu. Nano-Flow oproti všem ostatním čističkám vzduchu nevyžaduje naprosto žádnou údržbu. Nečistoty jsou likvidovány na molekulové bázi a výsledným produktem je pouze CO2 a H2O v podobě vlhkosti.

V té souvislosti také nemusíte utrácet za výměnu filtrů a čističky vzduchu Nano-Flow tak vyžadují mimo zanedbatelné spotřeby elektřiny (1Kč/1den) naprosto nulové provozní náklady. Vzhledem k tomu, že se během reakce nic nespotřebovává, má čistička vzduchu Nano-Flow také nekonečnou životnost. Více v sekci Jak to funguje?

4.

FUNKČNOST proti VIRŮM i všem ostatním NEČISTOTÁM

Jak bylo již zmíněno největší výhodou čističek vzduchu Nano-Flow oproti ostatním produktům je prokázaná účinnost proti virům. Čistička vzduchu Nano-Flow je však schopná likvidovat i všechny ostatní nečistoty jako jsou bakterie, plísně, roztoči, prachové částice či alergeny. Platí tedy skutečnost, že čističky obecně zlepšují kvalitu vzduchu v interiéru a pomáhají alergikům předcházet vážnějším onemocněním jako je astma apod. Fotokatalytické filtry jsou navíc jediné, které likvidují i karcinogenní plyny jako jsou formaldehyd, toluen či oxidu dusíku.

5.

JEDNODUCHOST = minimální HLUČNOST a SPOTŘEBA

Je potřeba dále zmínit, že Nano-Flow není jediný výrobce, který v čističkách používá fotokatalytické filtry. Nicméně zatímco ostatní je používají v kombinací s dalšími typy filtrů, Nano-Flow je jediná čistička na trhu, která hlavní účinnost vidí právě ve fotokatalýze. Díky tomu se jedná o mnohem jednodušší řešení čištění vzduchu než u ostatních výrobců, kteří potřebují k protlačení vzduchu celou soustavou filtrů větší sílu. To má vliv na spotřebu a hlučnost takových čističek. Ve prospěch Nano-Flow také jednoznačně hraje plocha fotoaktivního filtru a technologie nanášení nanočástic titanu, jinými slovy účinnost.

6.

Nulová produkce OZONU

Výrobci konkurenčních čističek vzduchu, kteří využívají standardních filtrů, uvádějí jako nevýhodu fotokatalytických čističek produkci ozonu, který údajně vzniká jako vedlejší produkt. Po konzultaci s odborníky v oboru se toto tvrzení týká spíše nekvalitních ionizátorů, které ozon produkovat mohou. Naše čističky Nano-Flow deklarují naprosto nulovou produkci ozonu.

7.

DESIGN a ANTIBAKTERIÁLNÍ povrch čističky

Naše řešení čištění vzduchu je revoluční nejenom technologicky, ale i po designové stránce. Nano-Flow nabízí alternativu oproti klasickému vzhledu spotřebiče a „srdce“ čističky ukládá do schránky z umělého kamene K-Life. Čistička se tak perfektně hodí do moderních interiérů a bude nenápadnou součástí, nikoliv dalším „krámem“, na kterém se usazuje prach. Tento materiál je navíc sám o sobě antibakteriální a funguje na stejném principu fotokatalýzy jako vnitřek čističky, s tím rozdílem, že využívá přírodního slunečního světla. Efekt čištění je tedy zdvojený. Více o materiálu K-Life zde.

8.

ČESKÝ produkt a know-how

Čističky vzduchu jsou saturovaným a fragmentovaným typem trhu. To znamená, že se objevuje celá řada výrobců a žádný z nich není dominantní. Nejvýznamnějšími hráči na trhu čističek vzduchu jsou značky jako Philips, Xiaomi, Rowenta, Dyson či Sencor a Sharp. Jak tedy může v této společnosti uspět český produkt?

Česká republika je světovou velmocí v nanotechnologiích, které se využívají při výrobě katalytických filtrů. Čističky vzduchu Nano-Flow jsou založeny na zkušenostech a znalostech odborné veřejnosti včetně těch největších kapacit tohoto oboru jako je prof. Miloš Heršálek. Fotokatalyzátor TiO2 se nanáší na kovové lamely v podobě nanočástic a toto nanášení probíhá v několika procesech za různých teplot a v různých vrstvách tak, aby nanotitan na filtrech držel. Po téměř tisíci pokusech se povedlo tento proces dovézt k dokonalosti a toto know-how si pečlivě střežíme. Nano-Flow jde tedy příkladem české ekonomice a nabízí produkt s výraznou přidanou hodnotou založenou na českém know-how.