Jak to funguje?

Fotokatalýza

Fotokatalytické čističky vzduchu Nano-Flow nefungují na principu zachycování nečistot, jak tomu je u všech konkurenčních výrobků, ale využívají princip fotolýzy. Díky tomu nečistoty pouze nezachycujeme ale rovnou likvidujeme. Fotolýza je jednoduchá chemická reakce, která je přítomná všude v přírodě.

Jedná se o přirozený rozklad látek za přítomnosti světla. V případě přítomnosti katalyzátoru, který reakce zrychluje a umožňuje i ty, ke kterým by standardně nedocházelo, mluvíme o tzv. fotokatalýze. U našich čističek je katalyzátorem vrstva TiO2 nanešená v podobě nano-titanového prášku. 

Princip fotokatalýzy Vám vysvětlíme v následujícím nákresu:

Jak je vidět z nákresu celá reakce je podmíněna uvolněním volného, nepárového elektronu, a to při dostatečném UV záření. Tento jev popsal již Albert Einstein, za což, mimo jiné, dostal v roce 1921 Nobelovu cenu. Fotoelektrický jev je základem celé řady moderních technologií jako je získávání solární energie, vývoj vesmírných raketoplánů či technologie nočního vidění. Jedním z nich je tedy i fotokatalýza, kterou popsal prof. Fujishima a prof. Hond již v roce 1972.

Širšímu rozšíření tohoto jevu však doposud bránilo používání správné technologie nanášení katalyzátoru TiO2. Díky české vyspělosti v oboru nanotechnologie se nám po téměř tisíci pokusech povedlo dovézt tento proces nanášení nanotitanu k dokonalosti. Jedná se o proces nanášení fotoaktivní látky na kovové lamely v různých vrstvách a za různých teplot. Toto know-how si pečlivě střežíme.

 

Čističky Nano-Flow

Čističky vzduchu Nano-Flow využívají k nasávání vzduchu jednoduchých motůrků a ventilátorů o síle zhruba 10 W. Nasávaný vzduch prochází přes základní hrubý filtr ze speciálního, omyvatelného molitanu, který zachytí částice do 100 mikronů. Dále se vzduch přivádí do soustavy hliníkových lamel pokrytých vrstvou fotokatalyzátoru TiO2. Tyto lamely jsou ozařovány UV světlem typu A, díky čemuž dochází k fotokatalýze. Díky chytré vnitřní konstrukci, kde je naskládáno celkem 4,1 m2 fotoaktivního povrchu, dosahují čističky Nano-Flow vysoké účinnosti. Při této reakci se katalyzátor nemění a není ani spotřebováván. Konečným produktem jsou běžné sloučeniny jako je vodní pára a oxid uhličitý.

Zkráceně řečeno díky fotokatalýze jsme schopni čistit vzduch pouze působením světla bez jakýchkoliv filtrů, a to navíc s větší účinností. Fotokatalytický princip čištění vzduchu přináší následující výhody.

Procházející vzduch je díky fotokatalýze zbaven všech níže uvedených nečistot:

 • viry (koronavirus, chřipka, spalničky, prasečí chřipka apod.)
 • mikroby
  ◦ bakterie (angína, zápal plic, kapavka, syfilis apod.)
  ◦ plísně a další
 • karcinogenní VOC (těkavé organické látky)
  ◦ formaldehyd, benzen, toluen apod. (spreje na vlasy)
 • karcinogenní oxidu dusíku (výfukové plyny)
 • alergeny (předcházení astma)
 • pylové a prachové částice
 • pachy a kouř
 • roztoče

Dále je také důležité zmínit, že jakýkoliv jiný typ UV záření než typ A je pro čističky vzduchu naprosto nevhodný. Čištění pomocí UV záření typu C je sice efektivní ale pro člověka vysoce nebezpečné. Při vystavení tomuto typu záření může člověk dokonce ztratit zrak.