Nanočistička vzduchu mobilní – menší

JEDINÁ ČISTIČKA na českém trhu s potvrzenou účinností PROTI VIRŮM

29 950,00 

Popis

Čističky vzduchu Nano-Flow pomáhají s prevencí šíření nemocí v místech, kde se setkává vysoký počet lidí. Jedná se o jakékoliv veřejné prostory menších či větších rozměrů jako jsou kanceláře, ordinace, restaurace či retailové obchody. Nano-Flow je také dobrým řešením pro ochranu rizikových skupin ať už v pečovatelských službách či přímo v jejich domácnostech. Mimo to naše čističky vzduchu omezují přenášení virů mezi členy domácnosti.

Čističky vzduchu Nano-Flow nefungují na principu zachycování nečistot, jak tomu je u všech konkurenčních výrobků, ale využívají princip fotokatalýzy. Díky tomu všechny nečistoty pouze nezachycujeme ale rovnou likvidujeme.

Vzduch v našich čističkách po prvotním hrubém přefiltrování přes speciální filtr postupuje do hlavní části nanočističky, kde na něj působí záření UV-A za přítomnosti katalyzátoru v podobě nanočástic TiO2. Ty jsou nanášeny na kovové lamely speciální technologií, a to tak, aby katalyzátor co nejdéle vydržel.

Aktuálně

Pro české sportovce jsme vyvinuli novou mobilní verzi nanočističky vzduchu, kterou budou mít s sebou při zahraničních cestách.

Dotazy zodpovíme na
+420 724 338 850